Verklaring van mijn soevereiniteit

Mijn naam is Carla van Wiechen, ik woon in Vorden in Nederland, en ik richt mij met deze verklaring tot de leden van wat bekend staat als de cabal, de allerrijksten op aarde, ook wel de illuminati of deep state genaamd. Ik richt mij tot al die mensen die proberen om een zogenaamde Nieuwe Wereld Orde (NWO) te creëren, een wereldregering in de vorm van een dictatuur. Jullie doel is verdere werelddominantie voor jullie zelf en slavernij voor de rest van de mensheid. Als soeverein wezen verklaar ik hierbij dat ik hier geen toestemming voor geef en hier niet mee instem.

Sinds 2015 heb ik mijn eigen onderzoek gedaan naar jullie achterliggende plannen. Dat was onder andere mogelijk omdat velen mij hierin al voor gingen. En inmiddels hebben miljoenen mensen wereldwijd hun eigen onderzoek gedaan. Zij zien allemaal het grotere plaatje en dus waar het jullie om gaat. Hierdoor ben ik, en met mij steeds meer mensen, jullie misleiding, manipulatie, leugens, corruptie en criminele activiteiten gaan doorzien. We kennen en herkennen jullie trucjes, zoals het gebruik maken van nepnieuws, de valse vlag strategie, de actie-reactie-oplossing strategie, mind control, social engineering en censuur. We weten dat jullie via infiltratie in de politiek, bedrijven, overheden en in alle invloedrijke sociale en maatschappelijke organisaties en groeperingen, jullie doelen proberen te bereiken.

Als soeverein wezen verklaar ik mij onafhankelijk van jullie plannen. Ik ben daar geen deel van. Ik kies mijn eigen weg in mijn leven en creëer mijn eigen realiteit. Ik beslis wat goed is voor mij en dat doe ik vanuit liefde voor mijzelf en voor al het leven op aarde, dat onlosmakelijk met mij is verbonden.

Ik nodig jullie uit te stoppen met jullie duistere agenda, genoeg is genoeg. Ik zend jullie mijn dankbaarheid. Jullie manipulaties zijn een grote katalysator geweest voor mijn groei en hebben mij de zeldzame gelegenheid geboden te leren wat onvoorwaardelijke liefde is en hoe ik dit in mijn leven vorm kan en mag geven. Ik weet dat wij allen één ziel zijn, voortgekomen uit dezelfde Bron, die bestaat voorbij goed en kwaad. Vanuit dit ruime perspectief van eenheidsbewustzijn, zijn alle zielen licht en zijn er geen onlichte zielen. Er zijn slechts zielen die vergeten zijn dat ze licht zijn en op het pad van de donkere machten zijn geraakt. Maar dat is geen excuus voor wat jullie hebben gedaan en nog steeds doen.

Vandaag is het 11 september 2021. Precies 20 jaar geleden zonden de schokkende beelden van de ineenstortende twin towers een golf van ongeloof en walging over de wereld. Nu, in deze tijd van de revolutie van het hart, is het een ongekend krachtige golf van liefde die over de wereld wordt uitgestort. Op dit zeer bijzondere moment van de spirituele evolutie van de mensheid, herinneren we ons weer wie wij in essentie zijn en wat ons volledige potentieel is. We mogen ons bewustzijn verruimen en onze trilling verhogen, zodat wij in staat zijn om de evolutiesprong te maken. Als soeverein wezen is dit waar ik voor kies.

Carla van Wiechen
11 september 2021

Bekijk deze bijdrage op video:

error: Content is protected !!