Het bestaan van buitenaards leven

Twee jaar geleden twitterde Elon Musk, de puissant rijke man achter onder andere PayPal, Tesla en het commerciële ruimtevaartprogramma ‘Space-X’, dat de Egyptische piramides indertijd door buitenaardsen zijn gebouwd. De Egyptenaren boos, want die hadden het toch echt zélf gedaan, maar helemaal uit de lucht gevallen kwam de uitspraak van Musk natuurlijk niet. Binnen meer spirituele kringen werd er al lang vanuit gegaan dat de piramides veel ouder zijn dan formeel wordt verondersteld en dat ze wel door een hoogstaande beschaving gebouwd móeten zijn, want met de betrekkelijk primitieve hulpmiddelen als kruiwagens, touwen en katrollen waarmee de oude Egyptenaren het zouden hebben moeten doen, waren gecompliceerde bouwwerken als dit gewoonweg niet te realiseren.  Maar buitenaardsen, bestaan die dan echt? Behalve in kringen van complot-gekkies hoor je daar toch nooit iets over?

Eerst even een klein stukje natuurwetenschap: Het universum bestaat uit honderden miljarden sterrenstelsels en één daarvan is het melkweg-sterrenstelsel, dat op zichzelf uit zo’n honderd miljard sterren bestaat. Eén daarvan is onze zon en net als de zon wordt ongeveer de helft van alle sterren door één of meer planeten vergezeld. Op een deel daarvan móét toch geleefd worden, zo zou je denken. Volgens de reguliere wetenschap is daar nog altijd niets over bekend. Op Wikipedia lees ik: ‘Het bestaan ervan blijft speculatief, aangezien er tot nu toe geen enkel algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs voor werd gevonden.’ Dat werd er echter wél!

Op 8 juli 1947 stortte nabij het Amerikaanse plaatsje Roswell een vliegende schotel neer. De plaatselijke hulpdiensten rukten uit, wonderlijk ogende slachtoffers werden geborgen, een enkele hulpverlener maakte foto’s met zijn eigen camera en de lokale krant de ‘Roswell Daily Record’ maakte er melding van, een bericht dat vervolgens de hele wereld over ging. Een dag later ontkende de Amerikaanse overheid echter dat er een vliegende schotel zou zijn neergestort, het was een weerballon geweest. In de daarop volgende jaren werd deze officiële verklaring meerdere malen gewijzigd. Het zou van alles geweest zijn, maar in ieder geval geen ruimtevoertuig. Vijfenzestig jaar later, in juli 2012, verklaarde de voormalige CIA-agent Chase Brandon echter dat het wel degelijk om een vliegende schotel ging. Brandon werkte tientallen jaren voor de CIA en stuitte in de jaren ‘90 in een archief op het hoofdkantoor op een doos vol documenten en foto’s die onomstotelijk bewezen dat er een ruimtevoertuig was neergestort. “Mijn God, het is dus tóch waar!”, had de CIA-agent uitgeroepen, nadat hij de inhoud van de doos tot zich door had laten dringen.

Op 16 september 1994 landde er naast een school in het stadje Ruwa in Zimbabwe een vliegende schotel, waar twee buitenaardsen uit stapten. Ze hadden een buitenproportioneel groot hoofd en grote ovaalvormige zwarte ogen.  Op telepathische wijze ‘spraken’ de buitenaardsen enige tijd met een aantal kinderen. Ruim zestig leerlingen waren hiervan getuige en hebben hier later uitgebreid over verteld en tekeningen over gemaakt.  De leerkrachten, die ten tijde van het gebeurde allemaal binnen waren, geloofden de kinderen aanvankelijk niet. Evenals de ouders thuis, waar de kinderen, sommigen behoorlijk overstuur, niet uitgepraat raakten over de ontmoeting. Toen de kinderen ook de dagen daarna bij hun verhaal bleven en onafhankelijk van elkaar allemaal hetzelfde vertelden, werd er een deskundige bij gehaald. Harvard-professor en gerenommeerd psychiater John Mack onderzocht de kinderen uitvoerig en concludeerde dat ze niet logen. Bijzonder detail is dat de dag voor dit incident enkele duizenden mensen in het luchtruim boven Zimbabwe UFO’s hebben gezien.

In 2005 trad de Canadese ingenieur, politicus, schrijver en commentator Paul Hellyer naar buiten met zijn kennis over buitenaards leven. Kennis die hij had opgedaan tijdens zijn ambtsperiode als minister van defensie. De aarde wordt al duizenden jaren door buitenaardsen bezocht, zo verklaarde hij. Er bestaan volgens de oud minister zeker tachtig verschillende volkeren en sommigen daarvan lijken zo op mensen dat, als je ze op straat zou tegenkomen, je niets bijzonders merkt. De meeste buitenaardsen zijn vriendelijk en ons goed gezind. Wel maken ze zich grote zorgen over de wijze waarop wij met onze planeet omgaan. De buitenaardse beschavingen hebben onderling contact met elkaar en zijn verenigd in een ‘Galactische Federatie’. De Amerikaanse regering onderhoudt al jaren contacten met deze Federatie en de buitenaardsen hebben aangegeven bereid te zijn hun – bijzonder hoge – technische kennis, onder andere op het gebied van energie en ruimtevaart, met ons te delen. Dit, onder de voorwaarde dat we stoppen met het uitputten en vervuilen van de aarde en het telkens weer voeren van oorlogen.

Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een heel veel langere lijst die met goed fatsoen niet meer te negeren valt. De grote vraag is dan ook niet meer óf er buitenaards leven bestaat en óf deze wezens met hun ruimteschepen onze planeet bezoeken? Nee, de vraag is wáárom de wereldleiders deze informatie angstvallig voor het grote publiek verborgen houden! Tenzij je baat hebt bij het uitputten en vervuilen van de aarde en het in stand houden van oorlogen is het toch een geweldig voorstel dat ons gedaan is? Maar inderdaad ja…tenzij…

Bekijk deze bijdrage op video:

error: Content is protected !!